Skypa Call

maanantai 19. syyskuuta 2016

Soittaa  vai jäta ääniviestiä  painamalla Skype Call  painiketta

Lähetä viesti painamalla Skype 
Medical-Center
 YhteystiedotSkype ; terveyden.huolto (suomi)

          Kuntoutus Saunakeskus SPA Rentoutus Manikyyri 

Psykiatrinen Mielisairaala

Uudet antipsykoottiset lääkkeet

Skitsofrenian ja autismin perintötekijöistä saatiin uutta tietoa

Tutkijoiden uudet löydöt osoittavat, että ihmisen kromosomin 16 lyhyen haaran alueella sijaitsevien perintötekijöiden kahdentuminen vaikuttaa merkittävästi sekä skitsofrenian että autismin sairastumisriskiin.

Tutkijat ovat löytäneet ihmisen kromosomin 16 lyhyemmästä haarasta (16p11.2) perimän alueen, joka sisältää sen geenistön kahdentuma- ja häviämätyyppistä muuntelua. Tällä perimän alueella tapahtuva perintötekijöiden kahdentuminen kasvattaa yksilön riskiä sairastua skitsofreniaan yli 8-14-kertaiseksi ja autismiin yli 20-kertaiseksi. Mielenkiintoinen uusi havainto oli, että vastaavalla alueella kahdentuman sijaan tapahtunut perintötekijöiden häviämä vaikutti ainoastaan autismin mutta ei skitsofrenian sairastumisriskiin.Tutkimuksen tulokset julkaistiin Nature Genetics -lehdessä 25. päivänä lokakuuta 2009.

Laaja tutkimus kymmenillä tuhansilla potilailla antoi uutta tietoa

Tutkimuksen tehneeseen ja kansainväliseen tutkimusryhmään kuului pääosin amerikkalaisen Cold Spring Harbor -laboratorion tutkijoita. Tutkimusta johti tohtori Jonathan Sebat Cold Spring Harborista.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kansainvälinen ryhmä analysoi ennalta asetetun hypoteesin mukaan 6000 skitsofreniaa sairastavan ja 6000 terveen yksilön perimää. Skitsofreniaa sairastavien koehenkilöiden perimässä kromosomin 16 lyhyemmän haaran alueella (16p11.2) havaittiin terveitä yksilöitä enemmän alueen geenistön, yhteensä 28 eri geenin kahdentumatyyppistä muuntelua. Löydetyistä geeneistä ainakin 17 ilmentyy aivoissa. Tutkijat havaitsivat, että tällä perimän alueella tapahtuva perintötekijöiden kahdentuminen kasvattaa yksilön riskiä sairastua skitsofreniaan yli 14.5-kertaiseksi.Tutkimustulos toistettiin ja analyysiä laajennettiin muihin neuropsykiatrisiin tautiryhmiin laajassa meta-analyysissä, johon osallistui n. 8600 skitsofreniaa, 2200 autismia ja 4800 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa potilasta sekä yhteensä noin 30 000 tervettä verrokkia. Tämän laajemman analyysin perusteella tällä perimän alueella (16p11.2) tapahtuva perintötekijöiden kahdentuminen kasvattaa yksilön riskiä sairastua skitsofreniaan yli 8-kertaiseksi ja autismiin yli 20-kertaiseksi, vaikutus kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntyyn oli heikompi vain 4.3-kertainen. Mielenkiintoinen uusi havainto oli, että vastaavalla alueella kahdentuman sijaan tapahtunut perintötekijöiden häviämä vaikutti spesifisesti ainoastaan autismin mutta ei skitsofrenian tai kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairastumisriskiin.Näiden ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella on selvää, että ympäristötekijöiden lisäksi sekä autismilla että skitsofrenialla on myös vahva perinnöllinen ja biologinen tausta. Tulokset viittaavat siihen, että skitsofrenian ja autismin taustalla voi olla yleisempiä aivobiologisia välitysmekanismeja, joiden erityyppinen häiriintyminen voi johtaa joko skitsofrenian tai autismin syntyyn. Jatkossa olisi tärkeää pyrkiä löytämään ja tunnistamaan nämä mahdolliset yhteiset tai erilliset aivomekanismit tarkemmin, ja pyrkiä käyttämään tietoa potilaan paremman diagnostiikan, ennusteen laatimisen ja aikaisempaa kohdennetumman hoidon kehittämisessä.

Tulokset ovat myös kliinisesti mielenkiintoisia. Kliinisen kokemuksen mukaan joillakin autistisilla lapsilla on alttiutta myös psykoottistasoiseen oireiluun mikäli potilaan suvussa on aikaisemmin todettu skitsofreniaa tai vainoahdistustyyppisiä häiriöitä. Toisaalta skitsofrenian synnyssä myös ympäristötekijöillä on suuri osuus taudin puhkeamisessa, mutta autististen häiriöiden synnyssä esim. lapsuudenkokemusten ei ole voitu osoittaa suojaavan häiriön synnyltä, mikä viittaa biologiseen taustaan.
 Leponex

Reseptilääke,Lääke on peruskorvattava.
Lääkkeestä maksetaan ylempi erityiskorvaus.

käytetään skitsofrenian hoitoon tilanteissa, joissa muut

lääkkeet eivät ole tehonneet tai ovat aiheuttaneet hankalia haittavaikutuksia.

Lääke soveltuu myös Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvien

vaikeiden ajatus, tunne, käytöshäiriöiden hoitoon.

 NB!
  • Tämä lääke on määrätty sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
  • Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille.
Ota yhteys lääkäriin välittömästi ennen seuraavan Leponex-tabletin ottoa:
  • jos sinulla esiintyy merkkejä vilustumisesta tai kuumeesta, sinulla on flunssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai muita infektion oireita. Sinulta on pikaisesti otettava verinäyte, jotta voidaan tarkistaa, johtuvatko oireesi lääkkeestä.
  • jos sinulla esiintyy yhtäkkiä nopeaa lämmönnousua, lihasjäykkyyttä, joka voi johtaa tajuttomuuteen (maligni neuroleptioireyhtymä). Tämä voi olla välitöntä hoitoa vaativa vakava haittavaikutus.
  • jos sydämesi syke on nopea tai epäsäännöllinen, jopa levossa, tai sinulla on sydämentykytyksiä, hengitysvaikeuksia, rintakipua tai selittämätöntä väsymystä. Lääkärin täytyy tutkia sydämesi ja tarvittaessa ohjata sinut välittömästi sydäntautilääkärille.
  • jos sinulla esiintyy pahoinvointia, oksentelua ja/tai ruokahaluttomuutta. Lääkärin on tällöin tutkittava maksasi.tässä mainittuihin tarkoituksiin.